Till Resultat

 

Tävlingsregler

  

Regler för klubbmästerskap - KM

 
KM anordnas årligen med det antal deltävlingar och motton som årsmötet beslutar.

Tävlingen har fr o m år 2008 en klass - Påsiktsbilder (pappersbilder)

Storlek Bilden inklusive passepatout, längsta sida max 30 cm och kortare sida 24 cm.
 
Märkning av bilder enligt modellen bilnummer: ABC 123. 
Två bilder får lämnas vid varje deltävling.

En bild får användas endast 1 gång i KM.
Poäng räknas på den bäst placerade bilden av dem man lämnat till varje deltävling.

Placering 1 ger 6 poäng
placering 2 ger 5 poäng
placering 3 ger 4 poäng
placering 4 ger 3 poäng
placering 5 ger 2 poäng
övriga placeringar ger 1 poäng.
Den deltagare som uppnår högsta antal poäng blir klubbmästare.  Om två eller fler får samma poäng avgör inbördes placeringar.

Vandringspriset stannar hos den som först får fem inteckningar. Priser i övrigt delas ut i mån av tillgång.
 Webbansvarig;
Torbjörn Windle 

Grängesbergs Fotoklubb - http://fotoklubben.grangesberg.net/