Styrelse & Funktionärer
Ordförande Torbjörn Windle 0240-233 69
Sekreterare Gun-Britt Parling  
Kassör    
Styrelseledamot Josef Aschauer  
Suppleant Eivor Aschauer  
Revisor Sven Andersén  
Revisorssuppleant Kerstin N Hagberg  
Tävlingsledare Maj-Lis Funestig  
Klubbföreståndare Ejvor Aschauer  
Dokumenterare Josef Aschauer  
Valberedning Rainer Funestig  
   
Adress c/o Torbjörn Windle
B Erikssons väg 10
772 40 Grängesberg

 


Webbansvarig:
Torbjörn Windle 

Grängesbergs Fotoklubb - http://fotoklubben.grangesberg.net/