Ann-Catrine Alfredéen

Ejvor Achauer

Josef Aschauer

Lars Bergstrand

Göran Blommengren

Gunnar Elvefalk

Viveca Lundh


Kerstin Näslund Hagberg

Barbro Magnusson

Gun-Britt Parling

Torbjörn Windle

Foto © Ejvor Aschauer

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Explorer och Google Chrome verkar inte alltid följa standard för Java
vilket gör att bilderna öppnas i fel storlek. Firefox rekommenderas!
 

En av gruvlavarna i Grängesberg.

Det som göms i snö...

Brandstationen i Grängesberg

 

Webbansvarig: 
Torbjörn Windle
 

Grängesbergs Fotoklubb - http://fotoklubben.grangesberg.net/